Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2022-2023

Featured

Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου/ης

Featured

Σας ενημερώνουμε ότι το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου/ης (καρτελάκι) είναι έτοιμο για να το παραλάβετε. Υπενθυμίζεται επίσης ότι  είναι απαραίτητο ΚΑΙ για τα Ειδικά Μαθήματα (Αγγλικά, Σχέδιο κλπ).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ 10%

Featured
– Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.
– Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα,
α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογιών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ COVID 19

Featured
Μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διευκρινίζεται ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της. Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Eισαγωγή σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Featured
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.  Όλοι οι υποψήφιοι από την 17-03-2023 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη.

Δείτε την εγκύκλιο: Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Δείτε την Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΝ 2023_ΑΔΑ Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής

Featured
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.
Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023.

Δείτε το Δελτίο Τύπου: DELTIO TYPOU

Δείτε την Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ

Εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Featured

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπρσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 17/02/2023. Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

Δείτε την Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΩΝ 2023 ΑΔΑ Ρ7ΡΚ46ΜΤΛΒ-Μ7Ξ

 

Eιsαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Featured
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος: www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις ημερομηνίες υποβολής τους και τις απαιτούμενες διαδικασίες.
Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη. Μετά την 14/02/2023
δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

 

Δείτε την Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2023_ΑΔΑ 6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8

 

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου για επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Featured
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.
Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της προκήρυξης, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών των
εξεταστικών κέντρων είναι:
α. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ.
2106598661-4
β. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636,
τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gek.thessalonikis@mod.mil.gr
γ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ.
Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
tee@sse.gr
δ. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριακού-Χατζηκυριάκειο, Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210
4581337 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@hna.gr
ε. Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010,
τηλ. 210 8192132, 210-8192133, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, b13.dae@haf.gr
στ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού 1-2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ.
2310 962177 – 962112 – 962191, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ssas-dspv@army.gr
ζ. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Βασίλη Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-
38637, 24310-39632, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο smy-teem@army.gr .

Δείτε την Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2023_ΑΔΑ 6ΘΘ16-2ΓΖ

 

Πρόγραμμα: «Διατήρηση και εξέλιξη της ιστορίας της πόλης μου»

Featured
Ο Δήμος Ιλίου με γνώμονα την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με θέμα «Συμμετέχω στη διατήρηση και την εξέλιξη της ιστορίας της πόλης μου» σε συνεργασία με τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
Το πρόγραμμα αφορά στη βιωματική συμμετοχή των μαθητών και στην οργάνωση ενεργειών και δράσεων με οδηγό το Ιστορικό Λεύκωμα «ΙΛΙΟΝ – ΤΟΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» που έχει εκδώσει ο Δήμος Ιλίου.
Οι μαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν τις ιστορίες που αναφέρονται σε αυτό, να τις καταγράψουν και να τις παρουσιάσουν με τη δική τους ματιά και με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, με συντονιστή τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) και εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κύριο Φώτη Μαρκόπουλο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 6944467874.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα: Η ιστορία της πόλης μας μέσα από τα μάτια των μαθητών (ΑΑ) (1)

EP20221215 Istoria tis polis mesa apo ta matia ton mathiton (ΑΑ) (1) (1)

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2023

Featured

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των  υποψηφίων που
επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023, ορίζεται το χρονικό
διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022.

 

Δείτε την εγκύκλιο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2023 ΤΕΛΙΚΟ με ΑΔΑ-3

Δείτε τα έγγραφα των Αιτήσεων-Δηλώσεων:

Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2023-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2023-2 Α

ΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2023

Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)

Featured

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02 Ιαν 23 έως και 31 Μαρ 23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.

Δείτε την Εγκύκλιο. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2023.

Featured

Τροποιήσεις για την Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι.

Featured
 • τα Τμήματα:
  1. Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
  2. Περιβάλλοντος (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  3. Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
  4. Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) του Παντείου Πανεπιστημίου
  5. Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
  6. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
  7. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
  8. Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

        εντάσσονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», επιπλέον των πεδίων που ήταν ήδη ενταγμένα. Τα ανωτέρω                         τμήματα θα έχουν τη δυνατότητα να τα επιλέξουν από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

 • Τροποποίηση συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ των
  ΠΑΝΤΕΙΟΥ και ΔΠΘ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΔΠΘ,
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΠΘ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
  ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ του ΔΠΘ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ
  ΠΑΝ/ΜΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, καθώς και στις στρατιωτικές σχολές ΜΟΝΙΜΩΝ
  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και στο
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

Χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.) σε μαθητές/μαθήτριες δημόσιων σχολείων της Αττικής, για το σχολικό έτος 2022-2023

Featured
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης του «Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.» με τη Περιφέρεια, μπορούν οι μαθητές/τριες που δικαιούνται, να πάρουν τις προσωποποιημένες κάρτες ελεύθερης μετακίνησης του Ο.Α.Σ.Α. για τη δωρεάν μετάβασή τους από τη κατοικία τους στο σχολείο και αντίστροφα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων. Η απόσταση ορίζεται στα 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ.

Δείτε την Υ.Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ FEK2022Tefxos B04294 12_08_2022 (1)

Δείτε τη Σύμβαση – τις οδηγίες για τη λήψη της κάρτας: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΔ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΟΑΣΑ_2022-23 (1)

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Featured
Σας γνωστοποιούμε ότι  Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Δείτε την Εγκύκλιο: Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2022_2023

Δείτε την Αίτηση: Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2022_23 (1)

Ενημέρωση για υποτροφίες μαθητών/τριών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής

Featured

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 10/10/2022 Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ

Citius,altius, fortius, Ευ αγωνίζεσθαι!

Featured

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Νικόλας Σφακιωτάκης του Γ4 αναδείχτηκε Πανελλήνιος πρωταθλητής στα 400 μ. εμπόδια στο Βόλο

και έχοντας πάρει…φόρα κατέλαβε την 4η θεση στα 400μ εμπ. στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα (ISF) στην Καν, στην Νορμανδία της Γαλλίας και 2η θεση στη Σκυταλοδρομία 4×200,400,600,800

 

Ημερίδα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Featured

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιλίου και το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, ώρα 19:00 – 20:30 με εισηγητή τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Founder of master growth, κ. Σωτήρη Κουτσουραδή.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικτυακής Ημερίδας,  θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες όπως:

1) Αναζήτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

2) Γνωριμία με επαγγέλματα,

3) Κατευθύνσεις και πεδία,

4) Εξεταζόμενα μαθήματα και συντελεστές βαρύτητας,

5) Σύστημα Πανελληνίων Εξετάσεων 2022,

6) Συμπλήρωση Μηχανογραφικού,

7) Σπουδές μετά το Λύκειο εκτός της διαδικασίας των Πανελληνίων,

8) Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.ά.,

ενώ στο τέλος θα ακολουθήσουν ερωτήσεις προς τον εισηγητή.

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τη ημερίδα αυτή, σας αποστέλλουμε το κάτωθι σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0Yjk1NmYtNzRiZi00ZTUyLThlNTgtY2M2OTY2MTA1Yzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d604fa7a-a150-413c-8816-68d382b2fb63%22%2c%22Oid%22%3a%222546c2f7-d750-43bf-81b8-42270ad678b0%22%7d

Παρακαλούμε να ενημερώσετε  τους  μαθητές του Λυκείου σας και ειδικότερα της Τρίτης Λυκείου για να παρακολουθήσουν την ημερίδα αυτή.

Φώτης Μαρκόπουλος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

  Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Εκδήλωση: «Ενδυναμώνοντας την επικοινωνία Οικογένειας – Σχολείου»

Featured

Το 3 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής  καλούν τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τους/τις Αντιδημάρχους Παιδείας των Δήμων και όλους/όλες τους/τις Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, 5.30μ.μ. – 9.00μ.μ., σε διαδικτυακή επιμορφωτική/ενημερωτική συνάντηση, με θέμα: «Ενδυναμώνοντας την Επικοινωνία Οικογένειας – σχολείου».

Δείτε τη πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ου ΠΕΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 4-5-2022

Δείτε την ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΚΕΣ 4-5-2022 τελικό A3 11-4

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ!

Featured

Ένα θερμό ευχαριστώ από τη Διεύθυνση του σχολείου στα παιδιά του Β3 που συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας στην Ουκρανία, θύματα ενός βάρβαρου πολέμου. Ποτέ να μην ξεχνάμε τον κόσμο μας και τα προβλήματά του!

 

Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του σχολείου μας στην Μαθητική Εικονική Επιχείρηση.

Featured
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα επιχειρηματικότητας του σχολείου μας, στα πλαίσια της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης, δημιουργεί μια επιχείρηση ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμβάλετε στο έργο μας, υποστηρίζοντας το σχολείο μας με μια ψήφο. Η συνεισφορά σας είναι σημαντική! Ακολουθεί ενδεικτικά η διαδικασία ψηφοφορίας.
Δείτε και το βίντεο που φτιάξαμε: https://www.youtube.com/watch?v=ml6VFbxEtFU&t=65s

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Featured

Σας ενημερώνουμε ότι από 19 Ιανουαρίου 2022 έχει τοποθετηθεί στο σχολείο μας ψυχολόγος η οποία θα είναι κάθε Πέμπτη 09.00 – 13.30 στη διάθεση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων & κηδεμόνων. Οι ανήλικοι μαθητές/τριες θα μπορούν να τη συμβουλευτούν εφόσον προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ!

Featured

Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το σχολείο μας και το έργο μας MATHS and FINANCE.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που την περίοδο της καραντίνας μελέτησαν και εκαναν όλες τις δραστηριότητες σε τέτοιο επίπεδο που κατάκτησαν αυτή τη διάκριση. Αυτό μας δίνει δύναμη και για τη συνέχεια…Συγχαρητήρια και στην κα Κοσμάτου


Η συνέχεια ξεκινά μια εβδομάδα με την κινητικότητα Erasmus+ στην Αθήνα αυτή τη φορά από 8 έως 12 Νοεμβρίου!

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Featured

Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. 

 

 

Δείτε την εγκύκλιο και το επεξηγηματικό κείμενο: EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Τ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

Οι QR Blinders περιμένουν την ψήφο σας!

Featured
Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές
To σχολείο μας για πρώτη φορά συμμετέχει στο διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Junior Achievement Greece  που διοργανώνεται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Στην ομάδα συμμετέχουν 11 μαθητές της Α και Β λυκείου και σε  ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ( λίγο περισσότερο από 1 μήνα) κατάφεραν να συνεργαστούν και να φτιάξουν ένα επιχειρηματικό πλάνο και να δημιουργήσουν μια εταιρεία. Η εταιρεία QR Blinders είναι μια εικονική επιχείρηση που έχει ως όραμα την βοήθεια και τη διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Στους στόχους της εταιρείας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής για «έξυπνα» τηλέφωνα η οποία χρησιμοποιώντας την οθόνη του κινητού, θα σαρώνει μιαν ετικέτα QRcode,παραγωγής της εταιρείας.  Στην ετικέτα θα υπάρχουν πληροφορίες για το προϊόν  που όταν θα σαρώνεται από το κινητό τηλέφωνο, οι πληροφορίες αυτές θα δίνονται στο άτομο που έχει πρόβλημα όρασης, με τη μορφή ηχητικού μηνύματος. Η ομάδα έχει δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο, social media  και youtube , ενώ λειτουργεί και ιστοσελίδα.  H  ομάδα συμμετέχει στο διαγωνισμό και χρειάζεται τη δική σας  θετική ψήφο για το δρόμο προς τον τελικό.
Ψηφίστε την ομάδα  μας QRBlinders  στον σύνδεσμο που ακολουθεί: ΕΔΩ
Επιλέγετε το σχολείο μας και στο τέλος της σελίδας πατάτε το κουμπί ΨΗΦΙΣΤΕ. Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μια φορά το σχολείο μας. Όμως έχετε ακόμα δύο ψήφους. Δείτε την προσπάθεια και των υπόλοιπων παιδιών και επιβραβεύστε και εκείνα  με την θετική σας ψήφο!. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης το 1ο, το 9ο και το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου!  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλα τα παιδιά! 

 

Qr Blinders

Featured

Παρ’όλη την καραντίνα – ίσως και εξαιτίας αυτής και της χρήσης των νέων τεχνολογιών που  αυτή επιβάλει – η ομάδα των μαθητών υπό την εποπτεία της κας Κοσμάτου που εργάζεται στο σχέδιο J A GREECE, έφτιαξε αυτό το εξαιρετικό βίντεο – απόδειξη του πόσο η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τη καθημερινότητα κάποιων συμπολιτών μας αλλά και απόδειξη της ευαισθησίας των παιδιών.

Δείτε το βίντεο: QRblinders

Eκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Featured
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/161649/Α5/25-11-2020 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.
Επισημαίνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, ειδικά  για την τρέχουσα χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».
Δείτε την εγκύκλιο: Εγκυκλιος_Ενεργ_Επτ_Επιτρ_για_Εισαγωγή_με_το_5_ακ_έτους_2021-22 ΤΕΛΙΚΟ_signed

ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ, ΗΘΙΚΟΝ ΑΚΜΑΙΟΤΑΤΟΝ! (ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ…)

Featured

Από την επίσκεψη του κου Ζενέτου, Δημάρχου Ιλίου, και του κου Μαρκόπουλου, Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την Παρασκευή 8 Μαΐου στο σχολείο μας όπου διαπιστώθηκε ότι είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι! 😃

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

Featured

Το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας στον ιστότοπό του (http://2kesy-g.att.sch.gr/ ), έχει δημιουργήσει τις σελίδες     http://2kesy-g.att.sch.gr/menoume-spiti/    και http://2kesy-g.att.sch.gr/epimorfotiko-yliko/ , στις οποίες έχει αναρτηθεί και θα συνεχίσει να αναρτάται υλικό για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών.
Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σελίδων μας μπορείτε να τις προωθήσετε και στους/στις εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες των μαθητών/μαθητριών σας.
 Είμαστε σε επαφή και επικοινωνία στα τηλέφωνα: 2102690215 και 2102690834 και στο  mail@2kesy-g.att.sch.gr για όποιο θέμα προκύψει η ανάγκη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΣΔ

Featured

Επειδή πληροφορούμαστε ότι πολλοί γονείς/κηδεμόνες αδυνατούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ΠΣΔ σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες: StudentsRegisterHelp-εγγραφη στο ΠΣΔ

Παρακαλώ μην αγχώνεστε! Για  πληροφορίες στοιχείων μαθητών στο mail@1lyk-iliou.att.sch.gr

Aναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (10/3/2020)

Featured
Δήλωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια για την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Λοιμωξιολόγων (10-3-2020)

Κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Λοιμωξιολόγων, η Kυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες.

Αυτό αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, ΙΕΚ, Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια.

Το έκτακτο αυτό μέτρο γίνεται για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται άμεσα ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους γονείς των ανηλίκων μαθητών και μαθητριών.

Προβλέπεται, επίσης, ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται.

Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να επιδείξουμε όλοι ατομική ευθύνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι γονείς να περιορίσουν τα παιδιά, καθώς το μέτρο αφορά στην μείωση της διασποράς της νόσου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Featured

Ακολουθούν οι ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε να δημιουργήσετε την ατομική ή οικογενειακή σας
καρτέλα στην εφαρμογή www.sportscultureilion.gr με την οποία θα μπορείτε διαδικτυακά να κάνετε μια
αίτηση για τον εαυτό σας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

 

Δείτε το έγγραφο: SPORTS PROGRAM

 

 

Ενημέρωση μαθητών της Β΄Λυκείου

Featured
Σύμφωνα με το Αρ. 165, του Ν. 4635, 30/10/2019 «Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων»

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων

Featured

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι αύριο Τρίτη 27-8-2019, μετά τις 11:00, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείουhttps://results.it.minedu.gov.grπληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκεια το μεσημέρι της Τρίτης. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Δείτε τα αποτελέσματα: 215_0551530_GEL

215_0551530_GEL10_2017

215_0551530_GEL10_2018

Επίσης την ίδια ώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Featured

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00.

ΤΟ ΚΕ.Θ.Ε.Α. «ΣΤΡΟΦΗ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Featured

 

Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕ.Λ. και ιδιαίτερα της κας Παπαγεωργίου και του κου Λάιου το ΚΕΘΕΑ «Στροφή»ήρθε στο σχολείο μας για να ενημερώσει Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις κάθε λογής εξαρτήσεις με θέμα της ενημέρωσης «Εξαρτήσεις στην εφηβεία, ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη & θεραπεία».  Σχηματίσαμε όλοι , γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έναν κύκλο και νοιώσαμε και μεις την αξία της βιωματικής επικοινωνίας για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Δυστυχώς η μικρή προσέλευση στέρησε από πολλούς την ενημέρωση για ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Ευχαριστούμε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. την κα Χονδρογιάννη τον κο Κλέαρχο και τους άλλους κυρίους και κυρίες για την παρουσία τους!

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Featured

 

Στα πλαίσια του προγράμματος ΚΑ1 Erasmus+ : «Thinking outside the box» το 1ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ
διοργανώνει παρουσίαση της πορείας του σχολείου στα Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και του
προγράμματος » Robotics in school» στο οποίο επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί μας. Η
παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 19:00 -21:00μμ στο
σχολείο μας και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την αναγκαιότητα του STEM στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Featured

 

Στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας της Β΄ Λυκείου με θέμα «Αιχμαλωτίζοντας το χρόνο», οι μαθητές του Β΄3 παρουσιάζουν τα έργα τους στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου μας, την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρες 10.00-12.00 και 18.00-21.00.

Ελαιοχρωματισμός κτηρίου

Featured

Μετά από πολλά χρόνια και με την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Ιλίου βάψαμε το εξωτερικό του σχολείου, τις αίθουσες και συνεχίζουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κο Γρηγόρη, την κα Γεωργία τον κο Γιώργο καί όλα τα μέλη του συνεργείου!

 

 

 

 

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Ιλίου Σχολική χρονιά 2018 – 2019

Featured

 

 

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα αξιολογούνται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
 • Οι μαθητές, που επιθυμούν να ωφεληθούν της δράσης θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος) καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αίτηση/Δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης από τον γονέα/κηδεμόνα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.
 • ΑΜΚΑ αιτούντος και μαθητή.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.
 • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.).
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).
 • Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου και όταν απαιτείται).
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), με τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014, 2132030018 & 2132030027 (Δευτέρα έως και Παρασκευή, 08:30 – 14:30).
Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:
Μέλη Οικογένειας
Εισόδημα

2 μέλη

15.000€

3 μέλη

16.000€

4 μέλη και άνω

18.000

Κατεβάστε την Αίτηση εγγραφήςAITHSH EGGRAFHS-zqtgyg

Αθλητικές επιτυχίες!

Featured

Εκτός όμως από το σώμα πνεύμα καλλιεργούμε και το σώμα! Απόδειξη οι επιτυχίες των μαθητών μας.

 • Αδαμοπούλου Νεφέλη από το Α1, πέρασε στη Β΄φάση του επί κοντώ όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση
 • Γιανναδάκης Νίκος από το Β1, χρυσό στο έδαφος και 7ος στους κρίκους στους Πανελλήνιους Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο
 • Γορανίτης Παναγιώτης από το Α3, 2η θέση ασημένιο μετάλλιο στο τουρνουά Keumgang Open, Βέλγιο
 • Κιτσοπούλου Θεοδώρα από το Β1, 2η 400 μέτρα στους Σχολικούς Αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού (στίβου)
 • Μαρή Μαρία Κωνσταντίνα από το Β1, 3η θέση στα 400 μέτρα υποβρύχιο, 2η θέση στα 4×100 μέτρα διπλά πέδιλα στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης

ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ!

Featured

Φαίνεται ότι σιγά-σιγά, χάρις στο ζήλο και ενθουσιασμό των μαθητών και την επιμονή των εκπαιδευτικών, της κας Χρυσανθίδου, υποδιευθύντριας και του κου Καραπαναγιώτη, φυσικού,   δημιουργείται μία παράδοση στη Ρομποτική στο σχολείο μας. Εφέτος εμφανιστήκαμε με δύο ομάδες στον «Πανελλήνιο Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018» της WRO: Robothood (Μαρία Καραλέξη,  Άγγελος Γαβαλάς, Χαράλαμπος Λιόσης , Σπύρος Σεραφείμ ) και Robot – ilions (Μιχάλης Ζερβακάκης, Εμμανουέλα Κρητικού, Ελένη Μώρου, Χάρης Παπαπαναγής, Δημήτρης Γρυλλάκης ) η δε τελευταία μπήκε στην τελική φάση του διαγωνισμού και κατέκτησε την ενδέκατη θέση! Συγχαρητήρια σε όλους!

Robot-ilions


Robothood

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Featured

Την Παρασκευή 22/12/2017 μετά το πέρας των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Bazaar γλυκών, βιβλίων, αντικειμένων και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα παιδιά του project «Μουσική ποίει…»

 

merry-christmas-pictures

 

 

ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΑ!!!

Featured

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 1ου ΓΕ.Λ. και της κας Στυλιανού Ευγενίας έγινε παρατήρηση άστρων από τις ομάδες Ερευνητικών Εργασιών του σχολείου μας! Παρόντες και συνεπίκουροι στην ωραία αυτή βραδιά ο κος Καραπαναγιώτης, ο κος Γκέγκας και ο κος Παπαγεωργίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κ.κ Κώστα Ραπατζίκο, Νίκο Γκλίστη, ΜΙχάλη Μιχαλούδη του παραρτήματος Σαλαμίνας της εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος που μας προσέφεραν την εμπειρία και τα μέσα για να πραγματοποιηθεί αυτήη εκδήλωση! Έστω και από μακρυά για μια βραδιά οι ουρανοί ήταν δικοί μας…

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ!

Featured

Μπορεί ο Πλάτωνας να αναβίωσε με επιτυχία το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» όμως η αθόρυβη και ευσταλής Αριάδνη Αδαμοπούλου του Β1 (άραγε είναι τυχαία τα αρχαία ονόματα;!) εφάρμοσε το «citius, altius, fortius» (γρηγορότερα, ψηλότερα, δυνατότερα) καθώς με με επίδοση 3,85μ κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ στους 60ους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες στίβου λυκείων. Πάντα ψηλότερα!

Ιδού και το Βραβείο…

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. !

Featured
Ο μαθητής της Β΄ λυκείου Καπράλος Πλάτων πήρε Χάλκινο μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη. Πλάτωνα εφαρμόζεις το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» που θα έκανε περήφανο και τον αρχαίο συνονόματό σου!

 

Σχολικοί αγώνες στίβου

Featured

Δεν μπορεί να πει κανείς, έχουμε ρέντα…Σχολικοί αγώνες στίβου…Ο Δημήτρης Ρήγας,εκτός από την εθνική ομάδα και το βόλλευ κατακτά και την 3η θέση στα 800 μ, ο Θανάσης Χριστογιαννόπουλος 2η θέση στα 1500, η Θεοδώρα Κιτσοπούλου 3η θέση στα 400, η Έλενα Παπακωνσταντή και ο Γιώργος Σιαμουρέλης δεύτερη θέση στη σφαιροβολία και όλα τα υπόλοιπα παιδιά με πλασαρίσματα σε όλα τα αγωνίσματα!!! Τι παιδιά είναι αυτά!!!.

 

Διάκριση στον διαγωνισμό της WRO Hellas!!!

Featured

Η καλή χρονιά συνεχίζεται! Η ομάδα ρομποτικής του 1ου ΓΕ.Λ. («Αγωνιστές») που συστάθηκε εσπευσμένα πέρασε στην 2η φάση και κατέλαβε την 6η θέση στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με θέμα «Πράσινη ενέργεια και επιχειρηματικότητα», γεγονός που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς που επιτελείται στα δημόσια σχολεία (κάτι που δυστυχώς περνάει συχνά απαρατήρητο από τα Μ.Μ.Ε.).  Παρ’ότι ο χρόνος της προετοιμασίας υπήρξε βραχύς η επίδοση ήταν υψηλή! Συγχαρητήρια στο Νίκο Χάιδο, το Χάρη Παπαπαναγή, τη Ναυσικά Μαστροδήμα, το Δημήτρη Προδρομίδη, το Σπύρο Τσέπερη, την Εμμανουέλα Κρητικού, και τους υπεύθυνους καθηγητές, τον κο Καραπαναγιώτη και την κα Χρυσανθίδου. Δεν έτυχε, πέτυχε!

 

 

Και μια εικόνα από την προετοιμασία…

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Featured

Σας υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο δεν οργανώνει ούτε συμμετέχει σε εξωσχολικές εκδηλώσεις των μαθητών (χορούς σε κλαμπ κλπ).

Για οποιαδήποτε σχολική εκδήλωση θα αποστέλλονται προς τους γονείς υπεύθυνες δηλώσεις  τις οποίες και θα πρέπει να υπογράφουν εγκρίνοντας ή όχι τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτές.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Featured

Υπενθυμίζουμε  ότι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «οι μαθητές δεν επίτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου». Συνεπώς το σχολείο ούτε καμία μέριμνα μπορεί να λάβει γι αυτό το θέμα ούτε καμία ευθύνη φέρει για τυχούσα απώλειά τους.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο: KINITA 

 

 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ!

Featured

Το παιχνίδι μας, το σχολείο μας, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική σε διαδικτυακό σεμινάριο του Ινστιτούτου Γκαίτε της Νέας Υόρκης!!! Μπράβο στην  κα Κοσμάτου και τους μαθητές μας!

??????????

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Featured

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή του σχολείου μας στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».  Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξαλαφρώσουμε τον καλό μας πλανήτη από τα βάρη που του φορτώσαμε!!!

ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ!!!

thumbs-up-clipart-65

fylladio_anaklyklosis1

ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

Featured

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου ΓΕ.Λ. Ιλίου σας προσκαλούν στην ομιλία του κου Γιάννη Παραβάντη, Επίκουρου καθηγητή του ΠΑ.ΠΕΙ.,  με θέμα «Παίγνια στην Αντιγόνη του Σοφοκλή» την Τετάρτη 13/4/2016 και ώρα 19.30 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου.

Δείτε και την προσκληση: ANTIGONE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΚΑΝΤΟ ΣΩΣΤΑ»

Featured

Χτες, στις 17/3/2016 η Γ Λυκείου του σχολείου μας είχε την μοναδική εμπειρία να ενημερωθεί εις βάθος για τους κινδύνους της οδήγησης από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Δήμο Ιλίου. Αποκομίσαμε λεπτομερείς και καινοφανείς γνώσεις αλλά και διασκεδάσαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές της ημερίδας.

 

Η οικογενειακή φωτογραφία

Η οικογενειακή φωτογραφία

Τα ειδικά γυαλιά των παραισθήσεων λόγω αλκοόλ...

Τα ειδικά γυαλιά των παραισθήσεων λόγω αλκοόλ…

 

Το δύσκολο κομμάτι: ο κόσμος άνω-κάτω λόγω ανατροπής

Το δύσκολο κομμάτι: ο κόσμος άνω-κάτω λόγω ανατροπής!

GAMIFICATION

Featured

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + το σχολείο μας θα διοργανώσει ημερίδα την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και ώρες 15:00 – 18:00 στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου με θέμα: « ΤΠΕ και Gamification στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των ευρωπαικών προγραμμάτων Erasmus+» . Θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση του προγράμματος και γνωριμία με το Gamification ως εκπαιδευτικό και μαθησιακό εργαλείο με εισηγήτριες τις κ.κ. Αγγέλα Μεταλληνού ( 2ο Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού) και Μαρία- Μελίνα Λαϊνά ( 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα).

 

gamification poster

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ

Featured

Η ομάδα μπάσκετ του σχολείου μας έφτασε στα ημιτελικά της Α΄ φάσης των αγώνων καλαθοσφαίρησης μαθητών Λυκείων . Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και αποθεώθηκαν από το ενθουσιώδες κοινό!

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ thumbs-up-clipart-65! στους Γιάννηδες, στους Πάνους, στους Κωστήδες, το Γιώργο, το Θανάση, τον Τάσο, τον Ανδρέα-Ραφαήλ, το Νεκτάριο, τον Παναγιώτη, το Σπύρο.

OMADA

Ομιλία του κου Νομικού με θέμα: «Η συμβολή της βλακείας στην υπέρβαση της ανθρώπινης διανόησης»

Featured

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, και ώρα 20.30 (υπό την αιγίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕ.Λ. Ιλίου). Δείτε και την πρόσκληση: prosklisi

ΔΙΑΛΕΞΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»

Featured

Στο 1ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Ιδομενέως 104 & Αγ. Βαρβάρας,Ίλιον) και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας , θα δοθεί διάλεξη την Παρασκευή 15/1/2016 και ώρα 12.00 με θέμα

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

tsitimeneas

Ομιλητής δρ  Στέφανος Θ. Τσιτομενέας

Aντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Ομότιμος Καθηγητής AΕΙ Πειραιά TT

Δείτε και το Δελτίο Τύπου: imerida physikis